בתחילת פרשת מסעי מסכם משה את מסעות בני ישראל במדבר. 42 מסעות בסך הכול. המבנה קבוע: "ויסעו מ… ויחנו ב…" וכך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.

בתוך כל 42 המסעות האלה שמצוינים בקיצור נמרץ, מוזכרים עוד שלושה אירועים. שלושה בסך הכול מכל קורותיהם של בני ישראל במדבר: יציאת מצריים, מצוקת המים ברפידים, ומותו של אהרון וקבורתו בהר ההר.

מעניין, לא?

מכל מה שעבר על בני ישראל במדבר – דווקא שלושת האירועים האלה הם שראויים לציון במקום שבו מסכמים את הכול? כי אני באופן אישי יכולה לחשוב על לפחות עוד אירוע אחד שנראה לי לא פחות חשוב (מוותרת מראש על הוויכוח על יותר…) – הלוא הוא מתן תורה. למה דווקא השלושה הקודמים מוזכרים וזה לא?

עכשיו, כשהצלחתי(?) לעניין אתכם – האמת היא שאין לי תשובה, אבל יש לי שאלה:

לו הייתם צריכים לסכם את החיים שלכם, ומותר לכם לציין רק שלושה אירועים, מה שלושת האירועים הראויים ביותר לציון מבחינתכם?

מה שלושת האירועים הראויים ביותר לציון מבחינת הדמות שאתם כותבים עליה?

אילו אירועים אחרים התחרו על התואר? למה הם נפלו בשלב הסופי?

ואם יש לכם תשובה או רעיון למה נפקד מקומו של מתן תורה – כתבו בתגובות!

Image by skeeze from Pixabay