על חטא שחטאנו

אנחנו מתקרבים ליום הכיפורים, שיאם של ימים נוראים. הרצי [...]