מחשבות יוצרות מציאות?

האם באמת מחשבות יוצרות מציאות? לכתוב על כתיבה זה בדרך כ [...]