ממה עשוי הסופר?

אפשר לכתוב על כתיבה משני כיוונים שונים: ממה מורכב סיפו [...]