עורכים – מורה נבוכים

אנשים מן השורה, בפעם הראשונה שהם שומעים שאני עורכת – ה [...]