חטאים דקדוקיים

שתי טעויות נפוצות ביותר של סופרים מתחילים הן שימוש בפע [...]