שבוע הספר העברי

שבוע הספר העברי 2019 יתקיים בין התאריכים 22-12 ביוני 2019. כבר במשפט הראשון של הפוסט הזה יש סתירה בולטת, שחדי העין ביניכם ודאי עמדו עליה מיד. הרי מדובר כאן ב-11 יום, ושבוע מעולם לא הכיל 11 יום, ואני מאמינה ומקווה שזה גם לא יקרה. אבל מתברר ששבוע הספר העברי הוא עניין גמיש מכדי להתמסר להגדרות מגבילות שכאלה, ובכלל – נראה שהוא ממש מעין אורגני [...]